Tạ Hoàng Nhiệm, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi tôm tỉnh Bạc Liêu

Tạ Hoàng Nhiệm, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi tôm tỉnh Bạc Liêu

Tạ Hoàng Nhiệm, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi tôm tỉnh Bạc Liêu

Trả lời